என்னுடைய முதல் தமிழ் ப்ளாக்

Posted: November 26, 2010 in Life

ப்ளாக் எழுதி வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இரொம்ப நாட்களாக எழுத நினைத்து இன்றுதான் நிறைவேறியுள்ளது.

தமிழ் ப்ளாக் கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது , லெட்ஸ் சீ 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s